Jak długo pacjent może przebywać w ZOL, kiedy rodzina dopłaca do ZOL?

Osoby chore, często mowa o seniorach, wymagają profesjonalnej i specjalistycznej opieki. Właśnie z tego powodu, ich bliscy poszukują zakładów opiekuńczo-leczniczych, które będą w stanie im ją zapewnić. Jak długo pacjent może przybywać w ZOL i kiedy bliscy muszą do tego pobytu dopłacić?

Czym jest ZOL?

Zakład opiekuńczo-leczniczy to placówka rehabilitacyjna, której celem jest wspomaganie rozwoju chorych pacjentów, a także pomoc w powrocie do samodzielności, czyli do możliwości wykonywania codziennych czynności w jak najszerszym wymiarze. Pobyt w ZOL jest najczęściej ograniczony czasowo i to w głównej mierze odróżnia te palcówki od domów opieki społecznej.

W ramach usług oferowanych przez ZOL znajdują się:

  • świadczenia lekarskie i pielęgniarskie,
  • rehabilitacje,
  • zajecia z psychologiem,
  • leczenie farmakologiczne,
  • leczenie dietetyczne,
  • edukacja zdrowotna.

Kto może skorzystać z zakładu opiekuńczo-leczniczego?

ZOL to placówka dla tych pacjentów, którzy potrzebują opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz przeprowadzania rehabilitacji. Celem pobytu świadczeniobiorcy w tym zakładzie, jest poprawa stanu zdrowia, do stopnia na tyle wystarczającego, by pacjent mógł powrócić do samodzielnego życia. Warto natomiast podkreślić, że w myśl obowiązujących przepisów, przesłanką do umieszczenia chorego w ZOL nie jest jego stan materialny czy zła sytuacja socjalna, a jedynie stan zdrowia. Do zakładu opiekuńczo-leczniczego trafić mogą jedynie chorzy posiadający ubezpieczenie i skierowanie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu bądź prowadzącego w szpitalu.

Ile kosztuje pobyt w ZOL i kiedy dopłaca do niego rodzina?

Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest płatny, natomiast osoba tam przebywająca ponosi koszty związane jedynie z pobytem oraz wyżywieniem. Miesięczna opłata za pobyt w ZOL wynosić może 250% najniższej możliwej emerytury, przy czym, koszty te nie mogą przekroczyć 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy.

Wszystkie świadczenia takie jak specjalistyczna opieka medyczna, niezbędne badania, lekarstwa oraz wyroby medyczne są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obowiązek zapłaty za pobyt w ZOL należy do pacjenta, chyba że jego rodzina zdecydowała się na ponoszenie tych kosztów.

Jak długo pacjent może przebywać w ZOL?

Pobyt pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest ograniczony czasowo. Maksymalnie może on wynieść sześć miesięcy. Jeśli wymaga tego indywidualny przypadek, to po uzyskaniu zgody od dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ możliwe jest wydłużenie czasu tego pobytu. Pobytu w ZOL nie można więc porównać do hospitalizacji i tego ile czasu można przybywać w szpitalu, jest to zupełnie inna sytuacja.

Chory może zostać również do ZOL skierowany na pobyt na czas nieokreślony. W takim przypadku stan pacjenta podlega ocenie z końcem każdego miesiąca  i oceniany jest według skali Barthel. Jeśli ocena wynosi 40 punktów lub mniej to opieka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym będzie kontynuowana, natomiast uzyskanie powyżej 40 punktów, skutkuje wypisaniem pacjenta do domu.

One thought on “Jak długo pacjent może przebywać w ZOL, kiedy rodzina dopłaca do ZOL?

  1. Często jest tak, że pobyt osoby starszej w ZOL-u to wyrok. Nie wsyzscy wychodzą z ośrodka rehabilitacji. 🙁

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *