Regulamin strony ekonsultacje.pl

Dodawanie tekstów w serwisie ekonsultacje.pl
~ Zawartość artykułu winna być niesprzeczna z zasadami polskiej poprawności językowej. Treści z uderzającymi błędami nie będą dodane.
~ Zawartość artykułu powinna mieć charakter informacyjny i być intrygująca dla internautów.
~ Każdy tekst musi być niepowtarzalny, dający do myślenia i jasny dla użytkowników.
~ Dodawane treści winny mieć minimum 2500 znaków bez odstępów.
~ W artykule możliwe jest dodanie maksymalnie jednego linka w formie URL lub brand.
~ Artykuł i linki prowadzące do zewnętrznych domen nie powinny prezentować tematów niezgodnych z prawem oraz zawartości dla osób pełnoletnich.
~ Do każdego artykułu powinno się dodać obrazek. Obrazek nie może przekraczać przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ustalenia ogólne ekonsultacje.pl
~ Żeby mieć możliwość w pełni użytkować serwis i dodawać w nim treści, należy przejść przez niepłatną rejestrację.
~ Rejestracja w witrynie jest równoznaczna z wyrażeniem przyzwolenia na zasady ustalone w statucie.
~ Zgodnie z art. 116. „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r., zakazane jest powielanie i przedrukowywanie artykułów opublikowanych na witrynie ekonsultacje.pl. Pogwałcenie tego zarządzenia wiąże się z zawiadomieniem policji.
~ Autor jest w pełni odpowiedzialny za umieszczony artykuł. Posiadacz serwisu nie odpowiada za krzywdy będące wynikiem zastosowania się do felietonów prezentowanych na witrynie.
~ Twórca publikacji informuje, że posiada zupełne prawa autorskie.
~ Artykuły nie mogą być umieszczane na innych stronach ani przed, ani po opublikowaniu ich na ekonsultacje.pl.
~ Teksty, które nie realizują wytycznych, zostaną odrzucone. Administrator bloga ma prawo do odmowy bez podawania konkretnej pobudki.
~ Na ekonsultacje.pl obowiązuje wyłączenie odpowiedzialności administratora witryny. Użytkownik rozumie, że serwis ma charakter informacyjno-rozrywkowy, tak samo jak publikowane na nim treści. Nie stanowią one porad ani wskazań w sprecyzowanych przypadkach. Publikowane treści pokazują założenia ich autorów. Administrator nie odpowiada za zawartość komentarzy dodawanych pod artykułami.