Prawa pacjenta w zwykłym szpitalu a w szpitalu psychiatrycznym

Prawa pacjenta są zawarte w ustawach o prawach pacjenta, o świadczeniach opieki zdrowotnej i w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Powinny więc być wszystkim dobrze znane, zdarza się jednak, że pacjenci nie znają własnych praw i pozwalają na niegodziwe traktowanie ze strony personelu szpitalnego.

Jakie są prawa pacjenta w zwykłym szpitalu?

W każdej placówce medycznej pacjent ma prawo do:

 • bezpłatnej opieki zdrowotnej,
 • informacji o swoim stanie zdrowia,
 • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń,
 • kontaktu z bliskimi,
 • sprzeciwu wobec opinii lekarza,
 • powołania się o opinię innego lekarza,
 • Intymności i poszanowania godności,
 • dokumentacji medycznej,
 • konsylium lekarskiego,
 • opieki duszpasterskiej.

Wyżej wymienione prawa są regulowane na podstawie Konstytucji, ustawy o prawie pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ale także z rozporządzań ministra. Znajomość własnych praw jest niezwykle istotna w celu kontroli jakości usług w danej placówce medycznej.

Czym się różnią prawa pacjenta od praw pacjenta szpitala psychiatrycznego?

Prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego pokrywają się z częścią ogólnych praw pacjenta.

Ze względu na specyfikę pracy Szpitali Psychiatrycznych, dopuszczona jest możliwość przymusowego leczenia. Co w przypadku prawa pacjenta jest niedopuszczalne, ponieważ każdy człowiek ma prawo decydować o swoim leczeniu, czy będzie je odbywał, czy może pacjent odmawia leczenia. Inaczej jest w przypadku osób chorych psychiczne, mogą one być przymuszone do leczenia psychiatrycznego, w szczególności, jeśli stwarzają zagrożenie dla swojego życia i osób bliskich. Przymus ten wynika jedynie z troski o dobro pacjenta. Przymusowe leczenie jest stosowane, kiedy pacjent zagraża swojemu życiu, ale też, kiedy narusza bezpieczeństwo innych, niszczy przedmioty w placówce i zakłóca porządek oddziału. Istotne jest jednak to, by przed przymusowym leczeniem poinformować o nim pacjenta.

Czy pacjent szpitala psychiatrycznego ma mniej praw?

Z pozoru może wydawać się, że pacjent oddziału psychiatrycznego ma mniej praw, ponieważ w ekstremalnych sytuacjach nie może on decydować o swoim stanie zdrowia. Jednak nie nazwalibyśmy tego umniejszaniem praw, wręcz przeciwnie. Osoby pracujące w placówce mają obowiązek dbać o prawa osób chorych ze szczególną dokładnością. Jeśli jednak czujesz, że twoje prawa pacjenta lub osoby bliskiej są łamane, możesz zgłosić się po pomoc do rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Powinien być on obecny w każdej placówce, jego zadaniem jest pomoc w trudnych sytuacjach związanych z przyjęciem pacjenta na oddział, poprawa warunków pobytu, ale służy także pomocą przy wypisie ze szpitala.

Mimo że wiedza na temat praw pacjenta jest powszechnie dostępna, mało kto z niej korzysta. Na stronach rządowych można przeczytać o prawach pacjentów szpitali psychiatrycznych oraz czym się zajmuje rzecznik praw pacjenta. Prawdopodobnie, na większość swoich wątpliwości znajdziesz odpowiedź właśnie tam. Na stronie możemy znaleźć szczegółowy spis pytań związanych z pobytem w szpitalu psychiatrycznym.

2 thoughts on “Prawa pacjenta w zwykłym szpitalu a w szpitalu psychiatrycznym

 1. Czy opieka duszpasterska to jest tylko dla jednego wyznania religijnego? Jak tak to jest to trochę krzywdzące…

 2. Mrozi krew w żyłach myśl, że możesz być zamknięty w psychiatryku wbrew swojej woli….

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *