Czy lekarz przez internet może wystawić L4, receptę?

Dla osoby, która ubiega się o L4 lub receptę, pozostanie w domu, może okazać się najlepszym wyjściem ze względu na stan zdrowia. Pewna forma kontaktu z lekarzem jest jednak konieczna. Właśnie dlatego warto dowiedzieć się, czy lekarz przez internet może wystawić L4 i receptę.

Czy lekarz przez internet może wystawić L4?

Jeśli sytuacja pacjenta w rzeczywistości tego wymaga, możliwe jest wystawienie L4 przez lekarza przez internet. Daje to szansę na pozostanie w domu w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia. L4 wystawiane jest na podstawie dokładnego opisu kondycji pacjenta, podczas porady lekarza online lub teleporady.

Sam sposób tego, jak załatwić L4 przez internet opiera się więc na wprowadzeniu przez upoważnioną osobę informacji o zwolnieniu do systemu internetowego. Następnie L4 przez internet bez problemu powinno trafić do ZUS-u oraz pracodawcy. Warto również pamiętać, że wystawienie zwolnienia na podstawie porady lekarza w sieci oznacza możliwość standardowej kontroli ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy lekarz przez internet może wystawić receptę?

Wystawienie recepty przez internet jest możliwe i stosowane dość często z wielu przyczyn. Przede wszystkim jest to rozwiązanie wygodne dla pacjenta oraz dla lekarza. Warto pamiętać, że klasyczna papierowa recepta w głównej mierze stanowi informację dla farmaceuty odnośnie do tego, jakie leki i w według jakiej taryfy powinien on udostępnić pacjentowi. Korzystając więc z ogólnie przyjętego systemu e-recept, pacjent może uniknąć niepotrzebnego kontaktu z innymi chorymi w przychodni.

Zdalne wystawianie recepty przez lekarza odbywa się najczęściej w trakcie teleporady. Warto jednak pamiętać, że dzięki wolnemu dostępowi do systemu internetowego, wystawienie e-recepty jest również możliwe po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poza teleporadą.

Jak można realizować e-recepty?

Realizacja e-recepty wymaga jedynie podania odpowiedniego kodu oraz numeru PESEL przez pacjenta. Tego rodzaju zalecenia mogą być wystawiane w odniesieniu do wizyt lekarskich lub zabiegów, ale najczęściej można spotkać się z receptą online na konkretne leki. Aby ją zrealizować, pacjent musi udać się do wybranej przez siebie apteki i podać 4-cyfrowy kod e-recepty wraz z odpowiadającym numerem PESEL.

Warto również pamiętać, że nawet przy tak dużym ułatwieniu, należy zachować podstawowe zasady, związanych z realizacją recept online. Przede wszystkim trzeba przestrzegać ich terminu realizacji, który w wielu przypadkach wynosi 30 dni. Poza tym warto dobrze przemyśleć miejsce realizacji zaleceń, ponieważ rozpoczętą receptę zawsze należy realizować do końca w jednym miejscu. Może mieć to znaczenie w przypadku dostępności oraz zmiennych cen lekarstw.

Szukając pomocy podczas choroby, warto pamiętać więc, że lekarz przez internet może wystawić L4 oraz receptę. Zwolnienie wystawiane jest w systemie na podstawie konsultacji zdalnej, a wymagane informacje automatycznie dostarczane są następnie do pracodawcy i ZUS-u. Uzyskiwanie recepty działa na podobnej zasadzie, ponieważ jeśli nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań, zalecenia dla farmaceuty mogą zostać wystawione przez lekarza w systemie informatycznym bez konieczności fizycznego kontaktu z pacjentem. Po wystawieniu osoba wykupująca leki powinna posłużyć się kodem e-recepty oraz odpowiednim numerem PESEL.

3 thoughts on “Czy lekarz przez internet może wystawić L4, receptę?

  1. O łaaał! E-recepty i tele porady to wygodne rozwiązanie. Czemu nie wprowadzili tego wcześniej…

  2. Lekarz przez internet to najlepsze co nas spotkało. Do poradni dostać się nie można, bo za dużo chorych a lekarzy za mało, to przynajmniej wizyta online ratuje. I nie ma problemu ani z receta ani L4

  3. Nie wiem jak L4, ale recepty lekarze mi na spokojnie wypisywali przez internet. Nigdy nie miałam z tym problemu. 🙂

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *