Kto może wykonać przyłącza kanalizacyjne, aby były bezpieczne dla zdrowia domowników?

Kto według prawa może przyłączyć budynek do sieci kanalizacji? Czy potrzebne jest na to pozwolenie? Ile kosztuje taka usługa?

Czym jest przyłącze kanalizacyjne?

Oczywiście każdy ma mniej więcej pojęcie, czym jest przyłącze kanalizacyjne i jakie spełnia funkcje. Okazuje się jednak, że nie każdy dobrze się orientuje, gdzie takie przyłącze się zaczyna i gdzie kończy, czyli, inaczej mówiąc, która część instalacji kanalizacyjnej to właśnie przyłącze. Definiuje to ustawa – zgodnie z nią, przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a jeśli nie ma studzienki, to do granicy nieruchomości gruntowej.

Kto wykonuje przyłącze kanalizacyjne?

Przepisy określają też, kto ma prawo wykonywania przyłączy kanalizacyjnych. Przysługuje ono przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym. Ma to oczywiście jak najbardziej sens. Nie każdy ma kompetencje do takiej pracy, toteż przyłącza kanalizacyjne powinni wykonywać znawcy tematu (czystyzysk.com.pl). Podłączenie nieruchomości do sieci następuje zawsze na wniosek właściciela posesji. Co z tego wynika?

W pierwszej kolejności wynika to, że to właśnie właściciel posesji musi zapłacić za wykonanie przyłącza. Drugą konsekwencją jest, że to na nim spoczywać będzie odpowiedzialność za utrzymanie przyłącza, a więc za jego konserwację i ewentualną naprawę.

Czy to znaczy, że właściciel sam musi kontrolować stan przyłącza? Otóż ustawodawca pozostawił inwestorowi możliwość podpisania z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym umowy cywilnoprawnej, zawierającej postanowienia, że konserwację przyłącza będzie wykonywać owo przedsiębiorstwo za miesięczną opłatą eksploatacyjną.

Czy potrzebne jest pozwolenie na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego?

Obecnie Prawo budowlane nie nakłada już obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przyłącza kanalizacyjnego. Ale to nie znaczy, że można je swobodnie i samowolnie wykonywać w każdym przypadku. Jeżeli przyłącze wchodzi na teren pasa drogowego, prace muszą zostać uzgodnione z lokalnym zarządem dróg. Potrzebne mogą też być uzgodnienia z gestorami sieci elektrycznej, gazowej bądź telekomunikacyjnej. Z powodu konieczności dopełnienia tych obowiązków, procedura przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej może potrwać kilka miesięcy.

Ile kosztuje przyłącze kanalizacyjne?

Koszty wykonania takiego przyłącza mogą różnić się znacząco w zależności od gminy, ponieważ działalność wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstw jest regulowana przez prawo miejscowe, a umowa wykonawcza podlega prawom rynkowym. Niemniej możemy podać pewne orientacyjne ceny.

I tak opłata za wydanie warunków wykonania przyłącza wynosi zwykle około 80 zł. Wykonanie mapy do celów projektowania, w zależności od jej wielkości i czasu potrzebnego na jej sporządzenie, może kosztować od 250 do 400 zł. Sam projekt przyłącza to koszt rzędu 500-1000 zł. Uzgodnienie w ZUD kosztuje 105 zł. Około 100 zł trzeba zapłacić za odbiór przyłącza przez inspektora. To, ile zapłacisz za samo wykonanie przyłącza, zależy od miejscowych warunków i zakresu rzeczowego. Pamiętać trzeba jeszcze o inwentaryzacji geodezyjnej, kosztującej około 300-400 zł.

2 thoughts on “Kto może wykonać przyłącza kanalizacyjne, aby były bezpieczne dla zdrowia domowników?

  1. Serio? To takie koszty? Mam wrażenie, że budowa domu na działce, na której nie ma mediów to jakiś koszmar… Dobrze, że nie muszę się tym zajmować. Wychodzi, że to jakieś 300 złotych, a ile się trzeba za tym nachodzić?

  2. Niektórzy nadal myślą, że są w stanie kanalizację zrobić samodzielnie… swoją drogą, jeśli ma się szambo, można się pokusić, ale powiedziałabym, że tylko w przypadku domku letniskowego lub działki. W innym przypadku może być nieciekawie:)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *