Badania prenatalne: kiedy i dlaczego warto je wykonać?

Badania prenatalne to badania wykonywane w czasie życia płodowego dziecka. Ich głównym celem jest monitorowanie przebiegu ciąży oraz rozwoju wewnątrzmacicznego. Mogą z niego skorzystać wszystkie ciężarne kobiety. Dlaczego warto to zrobić? Tego dowiecie się z poniższego artykułu.

Na czym polegają badania prenatalne?

Jak już wspomniano, jest to badanie przeprowadzane w trakcie życia płodowego. Są wykonywane rutynowo w przypadku każdej ciąży, aby na bieżąco monitorować jej przebieg. Szczególnie zalecane są w sytuacji zaistnienia zagrożenia utraty ciąży lub gdy pojawia się ryzyko chorób genetycznych bądź wad wrodzonych. Dzięki wynikom uzyskanym podczas badania można stosunkowo wcześniej podjąć leczenie, przeprowadzić operację ratującą życie lub zdrowie matki albo dziecka, czy podjąć inne niezbędne kroki. Badania prenatalne dają rodzicom możliwość przygotowania się na wychowywanie dziecka z wadami wrodzonymi lub obłożonego określoną chorobą genetyczną. W normalnych okolicznościach pozwalają upewnić się, że wszystko rozwija się prawidłowo.

Jakie badania prenatalne?

Istnieją dwa rodzaje badań prenatalnych, nieinwazyjne oraz inwazyjne. Te nieinwazyjne (inaczej przesiewowe) zalicza się do badań ultrasonograficznych (USG). W przypadku ciąży rozwijającej się prawidłowo tego rodzaju badanie wykonuje się trzy razy. Częściej, jeśli istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka bądź matki. Sprawdzana jest czynność pracy serca oraz innych narządów, jeśli mamy do czynienia z ciążą mnogą. Można dzięki temu poznać także płeć dziecka.

Każdej kobiecie w ciąży zalecany jest również test PAPP, który bada obecność charakterystycznego białka, dzięki czemu można stwierdzić ryzyko trisomii jednego z chromosomów. Takie testy służą do wykrywania potencjalnych wad genetycznych dziecka. Wykonuje się jej poprzez pobrane krwi obwodowej matki.

Inwazyjne badania przeprowadzane są tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy istnieje zagrożenie poronienia lub inne wskazania. Do takich badań zaliczane są:

  • Amniopunkcja – pobieranie płynu owodniowego pod kontrolą USG,
  • Biopsja kosmówki – pobranie wycieku kosmówki tzn. zewnętrznej błony płodowej,
  • Fetoskopia – nacięcie brzucha i macicy matki dla obserwacji dziecka za pomocą fiberoendoskopu,
  • Kordocenteza – pobranie próbki krwi ze sznura pępowinowego.

Dlaczego warto wykonać badania prenatalne?

Badanie wykonuje się, aby śledzić na bieżąco rozwój dziecka i przebieg ciąży. W przypadku odchyleń od normy można odpowiednio wcześniej podjąć stosowne działania. Dzięki nim można wykryć poważne wady genetyczne czy ewentualne zagrożenia dla dziecka lub matki. W wielu przypadkach takie wcześniejsze rozpoznanie, stanowi prawne i legalne wskazanie do przeprowadzenia aborcji. Świadomość o wadach, chorobach czy stanie zdrowia dziecka pozwala na przygotowanie się do podjęcia przez rodziców specjalistycznej opieki nad chorym maleństwem.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *