Jak rozpoznać objawy sepsy?

Jeśli posocznica jest wynikiem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wówczas mogą pojawić się wymioty, senność, bóle głowy, sztywność karku czy drgawki. Oznaki sepsy mogą również być związane z niewydolnością konkretnych narządów lub układów….Sepsa nazywana jest też posocznicą i endotoksemią. Jest to gwałtowna reakcja organizmu na toczący się stan zapalny, najczęściej pochodzenia bakteryjnego. Bardzo często sepsa występuje wśród pacjentów przebywających w szpitalach, głównie na oddziałach intensywnej terapii.