Gastroskopia: wskazania, przygotowanie, przebieg badania

Wyklucza się badanie, jeśli pacjent jest świeżo po przebytym zawale, ma niestabilną chorobę wieńcową, ostrą niewydolność serca lub niewyrównaną niewydolność oddechową. Gastroskopia nie jest możliwa także wtedy, kiedy lekarz ma podejrzenie perforacji przewodu pokarmowego….